– et prosjekt fra Norsk Narkotikapolitiforening -

”Bry Deg – si nei til narkotika” er  Norsk Narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry Deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. 

Strategi.

 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) sier at forebygging fungerer best når den skjer på et så lavt nivå som mulig. Vi deler denne oppfatningen, og har derfor lagt vekt på å velge målgruppe for prosjektet tilpasset anbefalingene fra WHO. Målgruppen for  “Bry Deg- si nei til narkotika” er derfor foreldre og andre voksne som har daglig kontakt med barn og unge. Sammen ønsker vi å hjelpe foreldre og andre voksne til å fylle sin rolle som barnas viktigste primærforebygger. Trygge oppvekstvilkår med tydelige voksne tilstede i barnas hverdag er en svært viktig beskyttelsesfaktor for barna i oppveksten. Kunnskap, kommunikasjon og engasjement er grunnleggende faktorer for å lykkes i dette arbeidet.

 

Å vokse opp er å ta valg.

I oppveksten tar barn og ungdom mange vanskelige valg som får store konsekvenser for resten av livet. Den enkeltes frykt for å bli stående alene med sine valg, er avgjørende også for hvilke valg barna tar i sitt forhold til narkotika. Mange ulike faktorer påvirker de valgene vi tar i oppveksten, men påvirkningen fra foreldre og andre voksne i nærmiljøet betyr mest når barnas evne til gode valg formes. “Bry Deg” ønsker derfor å engasjere til at  forholdet mellom voksne og barn i nærmiljøene styrkes.

 

 

La oss gjøre narkotika utrendy!

Ingen foreldre ønsker at barna deres skal begynne med narkotika. Derfor trenger vi flere tydelige voksne tilstede for barna. Det er først når flertallet engasjerer seg og sier sin mening  at vi kan styre narkotikasituasjonen i riktig retning. Kunnskap om narkotika, tydelig formidling av egne holdninger og ekte personlig engasjement i nærmiljøet, er avgjørende for å gjøre narkotikamisbruk utrendy.

“Bry Deg – si nei til narkotika” handler mye om narkotika, men også om en rekke andre pressituasjoner barna møter på veien til en evt narkotikadebut.Ved å skape gode nettverk av voksne rundt barna, vil ikke narkotikamisbruk og annen kriminalitet bli en like stor trussel for barnet i fremtiden.

Bry Deg –Si nei til narkotika!

 

 

Vis hva du står for!

I nettbutikken til Norsk Narkotikapolitiforening kan du bestille effekter og klær som viser at du tar avstand fra narkotikamisbruk.  Klikk på linken eller bildet. Spørsmål og andre henvendelser til nettbutikken sender du til shop@nnpf.no

 

I denne brosjyren kan du se nærmere på våre aktiviteter:

 

 

 Om NNPF (PDF)

 

 

Bry Deg koordinator:

 

 

brydeg@brydeg.no 

 

 

Fremdeles nysgjerrig? Les om BRY DEG på denne linken:http://www.forebyggingstiltak.no

Copyright © 2007-2010 | Norsk Narkotikapolitiforening | Web av Nyttodata AB